Corpus

Partim sempre de manuscrits o d’incunables escrits o publicats a la Corona d’Aragó durant el segle XV, i transcrits directament de l’original conservat. En les transcripcions, respectem les grafies i la puntuació de l'original, però desenvolupem les abreviatures i regularitzem  l'ús de majúscules.

El corpus, format per obres originals i traduccions, consta tant de textos literaris com de textos no literaris, amb 1.422.388 ocurrències. Tots ells s’han incorporat íntegrament, excepte en el cas dels Cançoners, dels quals n’hem seleccionat només les obres d’autors aragonesos o de l’entorn cortesà d’Alfons el Magnànim.

Per a la seva localització, s’han dividit en quatre apartats, amb els següents textos:

 

A: Textos jurídics i administratius (387.626 ocurrències i 8.284 lemes; índex de riquesa lèxica (Carrol CTTR) = 9,41).

Aljam: manucrits aljamiats procedents de l’Archivo Histórico de Protocolos de Saragossa (anys 1400, 1410, 1439, 1465, 1484, 1488 i 1492).

Cancill: manuscrits del registre del segell secret de la Cancelleria Reial procedents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona (anys 1412 a 1498).

Rentas: manuscrits del registre de les rendes del Reial Patrimoni de 1412 i 1417 procedents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona.

Sast: pergamins manuscrits del Fons Sástago procedents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona (anys 1402 a 1498).

Sisa: manucrits procedents de l’Archivo Histórico de Protocolos de Saragossa, registres del notari Antonio Maurán, anys 1464 i 1466.

 

B: Textos científics, tècnics i doctrinals (313.295 ocurrències i 8.794 lemes; índex de riquesa lèxica (Carrol CTTR) = 11,11).

Albeyt: Libro de Albeyteria de Manuel Díez de Vilanova (1380-1443), traduït del català per Manuel Martínez de Ampiés, editat a Saragossa per Jorge Coci, Leonardo Hutz i Lope Appentegger el 1499, incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, INC/2342.

Aojamiento: Tratado de aojamiento o de facinacion d’Enrique de Villena, escrit el 1425, còpia manuscrita sense data (cap a 1440) de la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 6599.

BienMorir: Arte de bien morir, anònim, publicat a Saragossa sense data (entre 1479 i 1484). Incunable de la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, I/32V19.

Cisor: Arte cisoria o Tractado del arte de cortar del cuchillo, d’Enrique de Villena, manuscrit de 1423 de la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, mss. fIV1.

Confes: Breve confesionario, anònim, publicat a Saragossa sense data (entre 1479 i 1484). Incunable de la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, I/32V19.

Cordial: Cordial de las cuatro cosas postrimeras, de Dionisius van Leeuwen Cartusiensis, traduït del llatí per Gonzalo García de Santa María, editat a Saragossa per Paulo Hurus, sense expressió d’autor, el 1494. Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, INC/522

Epist: Epistolas morales de Seneca en castellano, manuscrit de Gottingen: Niedersächsische Staats und Universitätsbibliotheck, Morbio 17; fragment sense data (entre 1440 i 1460) i desordenat. Transcripció i ordenació: Gemma Avenoza.

Fisonomia: Arte de phisonomia, atribuït a Michael Scotus, editat a Saragossa per Pablo Hurus el 1494, conjuntament amb altres obres de medicina, en el volum Compendio de la salud humana. Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, INC/51.

FlorVirtud: Flor de Virtudes, traducció de l'italià Fiore di vertù (atribuït al benedictí Tommaso Gozzadini de començaments del segle XIV), inclòs sense expressió d’autor en el Cancionero de Ixar, manuscrit de 1470 de la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 28882 (Ixar).

Lepra: Tratado de la lepra, d’Enrique de Villena, escrit el 1417, còpia manuscrita sense data (cap a 1440) de la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 6599.

Moral: Tractado de Moral, traducció de Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs de Jafudà Bonsenyor, escrit entre 1291 i 1298, inclòs en el Cancionero de Ixar, manuscrit de 1470 de la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 28882 (Ixar).

Peste: Tractado de la peste, atribuït a Velasco (o Vasco) de Taranta, editat a Saragossa per Pablo Hurus el 1494, conjuntament amb altres obres de medicina, en el volum Compendio de la salud humana.  Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, I/51.

Recet: Recetario de Gilberto, còpia de 1471, probable adaptació del Thesaurum pauperum, de Petrus Hispanus. Manuscrit de la Biblioteca de Palacio de Madrid, mss. II3063.

Rectorica: Tractado de Rectorica, anònim, inclòs en el Cancionero de Ixar, manuscrit de 1470 de la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 28882 (Ixar).

Salud: traducció de l'original llatí de Fasciculus medicinae de Johannes de Ketham, editat a Saragossa per Pablo Hurus el 1494, conjuntament amb altres obres de medicina, en el volum Compendio de la salud humana.  Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, INC/51.

 

C: Textos històrics i descriptius (404.669 ocurrències i 9.960 lemes; índex de riquesa lèxica (Carrol CTTR) = 11,07).

CroAra: Crónica de Aragón, de Gauberto Fabrizio de Vagad, traducció del llatí de Gonzalo García de Santa María, editat per Pablo Hurus a Saragossa el 1499. Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, I/2258.

Roma: Tractado de Roma, de Martín Martínez de Ampiés, editat per Paulo Hurus a Saragossa el 1498, conjuntament amb el Viaje de la Tierra Santa. Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, I/727.

Viaje: Viaje de la Tierra Santa, de Bernardo de Breidembach, traducció de Martín Martínez de Ampiés, editat a Saragossa per Paulo Hurus el 1498. Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, I/727.

 

D: Textos novel·lescos i poètics (316.796 ocurrències i 8.402 lemes; índex de riquesa lèxica (Carrol CTTR) = 10,55).

CancAteneu: Cançoner de l'Ateneu, manuscrit de 1490, còpia de l'Ateneu Barcelonès, ms 1 (BA1).

CancCoim: Cançoner de Coimbra, manuscrit sense data, còpia d’entre 1448 i 1465 de la Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, ms 1011 (CO1).

CancEgert: Cançoner del fons Egerton, manuscrit sense data (entre 1480 i 1500), còpia de la British Library de Londres, ms add. 10431 (LB1).

CancEstu: Cançoner d’Estúñiga, manuscrit sense data, còpia entre 1460 i 1463 de la Biblioteca Nacional de Madrid, ms V177 (MN54).

CancHerb: Cançoner d’Herberey des Essarts, manuscrit sense data, copiat entre 1445 i 1463 a partir d’una compilació atribuïda a Hugo d’Urriés, ms. add. 33382 de la British Library de Londres (LB2).

CancIxar: Cancionero de Ixar, manuscrit sense data (cap a 1470) de la Biblioteca Nacional de Madrid, ms 2882 (Ixar) (MN6).

CancJardinet: Cançoner Jardinet d'Orats, manuscrit de 1486, còpia de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms 151 (BU1).

CancMont: Cançoner de Montserrat, o Cançoner del Marquès de Barberà, manuscrit sense data (entre 1462 i 1475) de la Biblioteca del Monestir de Montserrat, ms. 992 (BM1).

CancPalacio: Cancionero de Palacio, manuscrit sense data (entre 1437 i 1442), còpia de la Biblioteca Universitària de Salamanca, ms 2655 (SA7).

CancParis1: Cançoner castellà de París, manuscrit sense data, còpia d’entre 1460 i 1470 de la Bibliothèque Nationale de París, ms Esp/233 (PN4).

CancParis2: Cançoner castellà i català de París, manuscrit sense data, còpia d’entre 1455 i 1477 de la Bibliothèque Nationale de París, ms Esp/305 (olim 8163) (PN11).

CancVind: Cançoner de Vindel, manuscrit sense data (entre 1470 i 1490), còpia de The Hispanic Society of America, Nova York, ms B2280 (NH2).

CancZarag: Cançoner de Saragossa, manuscrit sense data (entre 1460 i 1465), còpia de la Biblioteca de la Universitat de Saragossa, ms 210 (olim 184) (ZA1).

Grimalte: Breve tractado de Grimalte y Gradissa, de Juan de Flores, escrit cap al 1480 i editat a Lleida per Henricus Botel , sense data (entorn de 1495). Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, INC/382.

Grisel: Tractado de Grisel y Mirabella, de Juan de Flores, escrit cap a 1486 i editat a Lleida per Henricus Botel, sense data (entorn de 1495). Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, INC/2181.

Hercules: Los doze trabajos de Hércules, d’Enrique de Villena, traducció del propi autor de la versió prèvia en catalá, ambdues de 1417, manuscrit de 1440 de la Biblioteca Nacional de Madrid, ms 6599.

TristDel: Triste deleytación, manuscrit anònim (atribuït per Riquer a Artal de Claramunt) sense data (entre 1458 i 1467), còpia de la Biblioteca de Catalunya, ms 770 (BC2).

Triunfo: Triunfo de Amor, de Juan de Flores, manuscrit de 1475, còpia de la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 22019.

Ysopet: Ysopete historiado, anònim, editat a Saragossa el 1489. Incunable del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, inc. 32I13.